Omsorgsportalen

Digitala omsorgstjänster för din trygghet och frihet

Välfärdsbredbandet - en trygg och stabil uppkoppling

Omsorgsportalens bakomliggande nationella välfärdsbredband är en uppkoppling dedikerad enbart digitala omsorgstjänster, helt separerad från det vanliga bredbandet. Således är det en säkrare uppkoppling utifrån både drift- och informationssäkerhet. Välfärdsbredbandet är tillgängligt genom ett samarbete med flera nätaktörer i Sverige så som lokala stadsnät.

Omsorgsportalen nyttjar Välfärdsbredbandet

Omsorgsportalen är till för både privatperson, kommun och företag. När man som privatperson beställer en omsorgstjänst på Omsorgsportalen så inkluderas alltid Välfärdsbredbandet. Anledningen är enkel, med en uppkoppling som du kan lita på är risken för att dina tjänster ska sluta fungera minimal. Oavsett om du är i behov av trygghetslarm, spisvakt eller sensorer som registrerar rörelsemönster så är det viktigaste att du kan lita på att tjänsten fungerar.

För kommuner som nyttjar Omsorgsportalen blir det också enkelt att nyttja fördelarna med Välfärdsbredbandet. Omsorgsportalen visar nämligen på ett tydligt sätt vilka tjänster man har upphandlat samt vilka av dessa som nyttjar Välfärdsbredbandet. Ska man beställa ett trygghetslarm från sin upphandlade leverantör så kan hårdvaran dessutom skilja sig beroende på om brukaren ska anslutas med välfärdsbredband eller mobil anslutning. För att underlätta i valet av hårdvara kan Omsorgsportalen då även visa om välfärdsbredbandet finns tillgängligt på brukarens adress varpå hårdvaran kan beställas därefter.

Det är vanligt än idag att digitala omsorgstjänster som trygghetslarm och tillsynskameror kopplas upp mobilt. Mobila lösningar är fortfarande ett bra komplement till Välfärdsbredbandet, exempelvis där den fasta infrastrukturen inte byggts ut än eller där man vill ha redundant uppkoppling till det fasta Välfärdsbredbandet.