Redundant uppkopplad välfärdsteknik med Välfärdsbredband

Var en leverantör att lita på

Det nationella Välfärdsbredbandet skapar rätt förutsättningar för välfärdstekniken att fungera optimalt. Leverantörer kan ansluta sig till Omsorgsportalens nät för tillgång till Välfärdsbredbandet i samtliga kommunala och privata fibernät som ingår i det nationella samarbetet.

Det nationella Välfärdsbredbandet - få ut mer av välfärdstekniken

Välfärdsbredbandet möjliggör att välfärdsteknik kan kopplas upp säkert och enkelt med fast anslutning i hushållet, exempelvis genom fiber. Välfärdsbredbandet är till skillnad mot vanligt bredband inte till för att surfa på men tillgås på samma enkla sätt som vanligt bredband - genom en bredbandsport i väggen eller i tjänstefördelaren från fiberleverantören.

Omsorgsportalen samordnar den fibernätsburna transmissionstjänsten kallad det nationella Välfärdsbredbandet i Sverige. Detta görs i samarbete med privata och kommunala nätaktörer, med syfte att säkerställa uppkopplingen av välfärdsteknik i hemmet.

Välfärdsbredbandet utgör ett trådbundet och IP-baserat nät för primär anslutning varpå mobil uppkoppling med eventuell roaming kan nyttjas för passiv redundant anslutning. Således nyttjas två tekniskt differentierade datakommunikationsvägar för ytterligare säkerställd funktion av välfärdstekniken i hemmet.

Sensorem klocka

Ett slutet nät där endast godkänd välfärdsteknik tilldelas uppkoppling

Välfärdsbredbandet utgör ett separat nät vid sidan om bredband, TV och telefoni. Leverantörer av godkänd välfärdsteknik ansluter sig till det nationella nätet för tillgång till Välfärdsbredbandet i användarens hushåll. Leverantörernas godkända välfärdsteknik, så som trygghetslarm eller gateway för tillsynskameror och sensorer, ansluts därefter direkt till eventuell tjänstefördelare i hushållet. Välfärdstrafik som genereras i, samt skickas till, hushållet kan därmed undvika passage över internet och bredbandsroutrar.

Öppet för uppkoppling av flera leverantörers godkända välfärdsteknik i samma hushåll

Välfärdsbredbandet är öppet till det faktum att olika leverantörer av välfärdsteknik kan ansluta sig till nätet för tillgång till samma Välfärdsbredband i hushållet. Detta under förutsättningen att leverantörerna uppfyller satta tekniska krav samt att den lokala nätaktören besitter de tekniska förutsättningarna.

Öppet för driftsättning hos flera nätaktörer

Välfärdsbredbandet är enhetligt driftsatt hos samarbetande privata och kommunala nätaktörer som kollektivt utgör ett slutet nät i Sverige dedikerat godkänd välfärdsteknik. Om en kommun nyttjar Välfärdsbredbandet där den lokala nätägaren upphandlar en ny kommunikationsoperatör kan alltså Välfärdsbredbandet fortsätta nyttjas av kommunen såvida den nya kommunikationsoperatören ingår i samarbetet.

Omsorgsportalen - tillgång till beställningsportal

I takt med att kommuner börja använda fler digitala välfärdstjänster från olika leverantörer, ökar också tiden för administration runt tekniken. Administration som börjar med att personalen behöver lära sig hur tjänsterna fungerar och därefter löpande lägga tid på att beställa tillhörande hårdvara.

Digitalisering i flera led

Både dagens och framför allt morgondagens medarbetare är vana vid att arbeta digitalt. Genom digitaliseringen kan dyrbar personal skapa än mer nytta, såvida digitaliseringens lösningar är effektiva och passar ändamålet. Oavsett om personalen jobbar med digitala informationsblad eller utskrivna produktpärmar för den upphandlade välfärdstekniken är det ändå inte allt självklart vilka tillbehör som är tillgängliga och kompatibla med vilka tjänster. Informationen behöver ofta även uppdateras då den skickades ut när upphandlingen utfördes och har hunnit bli inaktuell sedan dess. Beställningsflödet är vanligtvis digitaliserat men innebär ibland att personalen behöver logga in på tre olika leverantörers hemsidor för att beställa tre olika tjänster.

Unikt gränssnitt för kommuner

Genom Omsorgsportalens kommungränssnitt når kommunen informationen om vilka välfärdstekniska tjänster och tillbehör som är upphandlade. Tjänsterna presenteras tydligt med uppdaterade texter, bilder och till och med videor om ni som leverantör har sådana. Varje tjänst visar tydligt vilka tillbehör som är kompatibla. Att även beställa hem tjänsterna är enkelt genom Omsorgsportalen, likaså när beställningen kanske innefattar både ett trygghetslarm och ett digitalt lås från två olika leverantörer. Genomförda beställningar vidarebefordras nämligen via mail eller API till respektive leverantör.

Tack vare Omsorgsportalens samarbete med flertalet av de största leverantörerna av välfärdsteknik i Sverige kan kommunerna nu åstadkomma en effektivare digitalisering och enklare få ut mer av den så nödvändiga välfärdstekniken i hushållen. Självklart kan man i samma gränssnitt även enkelt aktivera Välfärdsbredband på användarens adress i samband med att välfärdstekniken ska installeras i hushållet.

  • Publicera på tydliga produktsidor som visar kompatibla tjänster och tillbehör

  • Kommunen kan beställa upphandlade välfärdstjänster från olika leverantörer i samma beställningsportal

  • Kommunen får en översiktlig orderhistorik.

  • Kommunen eller leverantören kan aktivera Välfärdsbredband i samma portal.

  • Använd samma portal hos flera kommuner.