Flera leverantörer – en portal

Dagens informationsflöden och valmöjligheter är oändliga och vi vill göra det enkelt och överskådligt att hitta tjänster för just dina unika behov. På Omsorgsportalen samlar vi leverantörer inom digitala omsorgstjänster så att du kan jämföra tjänster och även byta tjänster över tid om ditt omsorgsbehov förändras.

Vill du veta mer om en specifik leverantör eller hitta kontaktuppgifter? Läs mer nedan:

Careium

Careium

Careium (tidigare Doro Care) levererar kvalitetssäkrade, digitala trygghetslösningar och tror på att göra smarta digitala lösningar tillgängliga för fler. Med innovativa lösningar för fjärrtillsyn, larmmottagning och trygghetslarm förbättras säkerheten, livskvaliteten och självständigheten för seniorer. 

Careiums larmcentraler är öppna dygnets alla timmar, året runt och besvarar ca 15 000 larm dagligen.

Kontakt:

Moxiam

Moxiam

Vi på Moxiam vill att alla seniorer och anhöriga ska få en tryggare tillvaro. Därför har vi tagit fram ett digitalt hjälpmedel som dygnet runt hjälper er till en bättre och säkrare vardag. Moxiam tar utgångspunkt från individen och bygger på grundläggande värderingar om integritet och självständighet:

  • Människor vill kunna kontrollera sina egna liv så länge som möjligt
  • Människor strävar efter att bibehålla eller förbättra sin livskvalitet
  • Människor vill ha social kontakt och relation med sin omgivning

Kontakt:

Sensagon

Sensagon

Sensagons ledstjärna är enkelhet. Det ska vara enkelt att använda, installera och underhålla våra lösningar. Enkelheten kombinerat med modern och tilltalande design gör att våra produkter lever upp till devisen – produkter som äldre behöver och alla vill ha.

Våra produkter uppfyller normen för Brandsäkert hem och innehåller både spisvakt och nätmatade brandvarnare. Vi vill aktivt bidra till en nollvision i antalet bostadsbränder. Läs mer på våra produktsidor.

Kontakt:

 

Sensapp

Sensapp

Sensapp är en etablerad leverantör på den svenska marknaden med fokus på att skapa trygghet i hemmet. Vi arbetar även idag med ett antal kommuner som då använder samma tjänster fast inom ordinärt/särskild boenden.

Systemet vi erbjuder är helt unikt och bygger på att brukaren på ett så enkelt och problemfritt sätt som möjligt skall kunna känna sig trygg i hemmet och kunna bo kvar så länge som möjligt.

Sensorem

Sensorem

Sensorem utvecklar framtidens trygghetsprodukter som hjälper äldre att leva ett självständigt liv. Med enkla, diskreta trygghetslarm med GPS minskar oron och stressen i vardagen för både användaren och dennes anhöriga. 

Kontakt: