Careium

Careium

Careium (tidigare Doro Care) levererar kvalitetssäkrade, digitala trygghetslösningar och tror på att göra smarta digitala lösningar tillgängliga för fler. Med innovativa lösningar för fjärrtillsyn, larmmottagning och trygghetslarm förbättras säkerheten, livskvaliteten och självständigheten för seniorer. 

Careiums larmcentraler är öppna dygnets alla timmar, året runt och besvarar ca 15 000 larm dagligen.

Kontakt: