Posifon

Posifon

Posifon AB är ett IT/telekom-företag som, baserat på app- och mobiltelefoniteknologi, utvecklar nya tjänster för ökad välfärd. Vi är ett innovativt och kundnära företag med huvudkontor i Göteborg. Vår vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet som ger en högre livskvalitet.

För att nå detta ska Posifon, för olika målgrupper, utveckla och erbjuda anpassade mobila trygghetssystem med avancerade kringtjänster. Posifon är marknadsledande i Sverige gällande GPS-baserade personlarm, även kallade mobila trygghetslarm

Trygghet för alla
Våra tjänster gör det möjligt att vara mer självständig utan att missta tryggheten av att anhöriga har förutsättningar att snabbt kunna hjälpa till om man behöver. Posifon är ett kundnära företag som värderar relationen högt, vi lyssnar på våra kunder och användare för att kunna erbjuda rätt tjänster i rätt situation. Posifon är också ansvariga för drift och teknisk utveckling inom den ideella rörelsen Landräddningen. Genom vår delaktighet där ökar vi möjligheterna att kunna använda GPS-baserade trygghetstjänster i hela landet. Trygghet är inte bara en fråga för äldre och personer med någon form av funktionsnedsättning. Det gäller oss alla.

Kontakt: