Moxiam

Moxiam

Vi på Moxiam vill att alla seniorer och anhöriga ska få en tryggare tillvaro. Därför har vi tagit fram ett digitalt hjälpmedel som dygnet runt hjälper er till en bättre och säkrare vardag. Moxiam tar utgångspunkt från individen och bygger på grundläggande värderingar om integritet och självständighet:

  • Människor vill kunna kontrollera sina egna liv så länge som möjligt
  • Människor strävar efter att bibehålla eller förbättra sin livskvalitet
  • Människor vill ha social kontakt och relation med sin omgivning

Kontakt: