Flera leverantörer – en portal

Dagens informationsflöden och valmöjligheter är oändliga och vi vill göra det enkelt och överskådligt att hitta tjänster för just dina unika behov. På Omsorgsportalen samlar vi leverantörer inom digitala omsorgstjänster så att du kan jämföra tjänster och även byta tjänster över tid om ditt omsorgsbehov förändras.

Vill du veta mer om en specifik leverantör eller hitta kontaktuppgifter? Läs mer nedan:

Careium

Careium

Careium (tidigare Doro Care) levererar kvalitetssäkrade, digitala trygghetslösningar och tror på att göra smarta digitala lösningar tillgängliga för fler. Med innovativa lösningar för fjärrtillsyn, larmmottagning och trygghetslarm förbättras säkerheten, livskvaliteten och självständigheten för seniorer. 

Careiums larmcentraler är öppna dygnets alla timmar, året runt och besvarar ca 15 000 larm dagligen.

Kontakt:

Moxiam

Moxiam

Vi på Moxiam vill att alla seniorer och anhöriga ska få en tryggare tillvaro. Därför har vi tagit fram ett digitalt hjälpmedel som dygnet runt hjälper er till en bättre och säkrare vardag. Moxiam tar utgångspunkt från individen och bygger på grundläggande värderingar om integritet och självständighet:

  • Människor vill kunna kontrollera sina egna liv så länge som möjligt
  • Människor strävar efter att bibehålla eller förbättra sin livskvalitet
  • Människor vill ha social kontakt och relation med sin omgivning

Kontakt:

Sensorem

Sensorem

Sensorem utvecklar framtidens trygghetsprodukter som hjälper äldre att leva ett självständigt liv. Med enkla, diskreta trygghetslarm med GPS minskar oron och stressen i vardagen för både användaren och dennes anhöriga. 

Kontakt:

Posifon

Posifon

Posifon AB är ett IT/telekom-företag som, baserat på app- och mobiltelefoniteknologi, utvecklar nya tjänster för ökad välfärd. Vi är ett innovativt och kundnära företag med huvudkontor i Göteborg. Vår vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet som ger en högre livskvalitet.

För att nå detta ska Posifon, för olika målgrupper, utveckla och erbjuda anpassade mobila trygghetssystem med avancerade kringtjänster. Posifon är marknadsledande i Sverige gällande GPS-baserade personlarm, även kallade mobila trygghetslarm

Trygghet för alla
Våra tjänster gör det möjligt att vara mer självständig utan att missta tryggheten av att anhöriga har förutsättningar att snabbt kunna hjälpa till om man behöver. Posifon är ett kundnära företag som värderar relationen högt, vi lyssnar på våra kunder och användare för att kunna erbjuda rätt tjänster i rätt situation. Posifon är också ansvariga för drift och teknisk utveckling inom den ideella rörelsen Landräddningen. Genom vår delaktighet där ökar vi möjligheterna att kunna använda GPS-baserade trygghetstjänster i hela landet. Trygghet är inte bara en fråga för äldre och personer med någon form av funktionsnedsättning. Det gäller oss alla.

Kontakt:

Curosense

Curosense

Vi grundade Curosense för att göra det möjligt för dig som anhörig att vara trygg i att du får veta om din äldre släkting behöver hjälp eller omvårdnad. Genom vår smarta sensor som sätts upp hos den äldre får du larm i din mobil om något är utanför det normala.