Omsorgsportalen

Digitala omsorgstjänster för din trygghet och frihet

Digitala omsorgstjänster för tryggare boende i kommunen

På Omsorgsportalen kan kommunens anställda avropa och läsa mer om kommunens upphandlade tjänster. Vi erbjuder kommuner att på ett överskådligt, säkert och kostnadseffektivt sätt förse de boende i kommunen med digitala omsorgstjänster. På en och samma beställningsportal samlar vi digitala omsorgstjänster från olika leverantörer på en och samma plats.

Utvecklingen av nya tjänster inom området pågår ständigt. I takt med att dessa blir tillgängliga via omsorgsportalen.se innebär det att anslutna kommuner kommer kunna få tillgång till det senaste inom digital omsorg.

Bo kvar hemma

Möjlighet att bo kvar hemma längre

På Omsorgsportalen finns exempel på digitala omsorgstjänster som kan avlasta kommunen och komplettera befintlig omsorg för en ökad kvalité i. Ett trygghetslarm med en larmcentral som kopplar eventuella larm till 112 eller vid mindre allvarliga situationer till en anhörig eller grannen istället för hemtjänst är ett konkret exempel på hur man som privatperson på egen hand kan leva ett tryggare liv.

Med tjänster utifrån behov

Här finns tjänster som stänger av spisen om olyckan är nära. Sensorer som hjälper användaren att själv minnas om hen har stängt av kaffebryggaren, strykjärnet eller stängt ytterdörren. Förenkla tillvaron genom att automatisera, överblicka och styra elektronik i hemmet via mobil eller surfplatta. Eller kanske en tillsynskamera genom vilken en anhörig eller hemtjänsten kan se om användaren mår bra.

För en kommun i framkant

Digitala omsorgstjänster kan hjälpa kommunen att fördela resurser och frigöra tid för den mänskliga kontakten. Den digitala omsorgen kan aldrig ersätta människorna, men kompletterar den personliga vården och omsorgen på ett effektivt sätt. Med en åldrande befolkning som blir allt större följer ett ökat omsorgsbehov och Omsorgsportalen möjliggör att de äldre kan bo kvar hemma med bibehållen självständighet och frihet - utan att göra avkall på stöttning och trygghet utifrån behov.

  • Möjliggör för invånarna att bo kvar hemma under trygga förhållande
  • Kommunen får digitala möjligheter att omfördela resurser
  • Använd redan gjorda investeringar i fibernät att utveckla kommunens digital omsorg

Hur går det till?

Att ansluta sig till Omsorgsportalen är helt kostnadsfritt precis som själva användningen av portalen. Det enda som behövs är att vi har ett avtal med det lokala stadsnätet och eventuellt andra nätaktörer i kommunen gällande leverans av välfärdsbredbandet. Leverantörerna på Omsorgsportalen nyttjar primärt det säkrade välfärdsbredbandet om ett sådant är tillgängligt hos brukaren. Välfärdsbredbandet är en säker anslutning som vanligtvis är tillgängligt genom det kommunala stadsnätet.

Bo kvar hemma

Vad kan kommunen göra mer?

Omsorgsportalens räckvidd och utbud är ständigt växande och når idag en stor del av Sveriges kommuner med 1 miljon avtalade hushåll. Vi hoppas och tror att ni vill vara med och på riktigt bidra till att Sverige kan nå målen för Vision e-hälsa 2025. Behovet av tjänsterna ökar för var dag, nu behöver vi bara ta steget tillsammans med er för att göra det möjligt.

Er kommun kan vara med och bidra i informationsspridningen till invånarna. Exempel på informationskanaler kan vara en visningslägenhet för produkterna, kommunens hemsida eller via biståndshandläggare. Utöver informationsspridning till befolkningen finns det flera andra verktyg att tillgå för att utöka användandet av digitala omsorgstjänster. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Katarina Cervell

Katarina Cervell

Ansvarig Digital Omsorg Kommun

Är du kommunrepresentant och vill göra tjänsterna tillgängliga i er kommun?

Fyll i uppgifterna nedan