Nationellt Välfärdsbredband -

för fast uppkopplad välfärdsteknik över hela Sverige

Innehåll på sidan

Ett nationellt välfärdsbredband

Välfärdsteknik är en förutsättning för fortsatt god vård och omsorg för Sveriges kommuner och regioner. Med stöd av digitalisering kan personalresurser frigöras och personalens kompetens tillvaratas och ges tillbaka till vår- och omsorgstagarna där det verkligen behövs.

I takt med att välfärdstjänsterna blir fler och mer avancerade ökar också kravet på högre informations- och driftsäkerhet. Socialstyrelsen, ledande leverantörer av välfärdsteknik, kommuner, och andra intresseorganisationer har därför belyst behovet av ett välfärdsbredband i fibernäten.

Sensorem klocka

Utmaningar i kommun och regioner

Att vården och omsorgen ska flyttas närmre hemmet och att vi behöver nyttja fler välfärdstekniska tjänster är vanligt förekommande riktlinjer på hur den demografiska utmaningen med en större andel äldre ska hanteras. Med hemmamiljön som bas i vår framtida vård och omsorg och där den uppkopplade välfärdstekniken får en allt större plats i omhändertagandet av den boende ökar också kraven på tekniken. För att ge kommuner och regioner tillgång till en robust trådbunden uppkoppling av välfärdsteknik i hemmen, även där fullgod mobil uppkoppling ibland saknas, så samordnar Omsorgsportalen det nationella Välfärdsbredbandet tillsammans med kommunala och privata fibernätaktörer. Samarbetet möjliggör att Omsorgsportalen kan tillhandahålla kommuner och leverantörer av välfärdsteknik ett drift- och informationssäkert fast IP-nät. Med en fast IP-kommunikation dedikerad för välfärdstjänster kan riskfaktorer så som öppet internet och den boendes egna bredbandsrouter undvikas genom att välfärdstekniken istället ansluts direkt till en ledig bredbandsport i väggen eller i fiberdosan. Den boende behöver alltså ingen egen bredbandstjänst då Välfärdsbredbandet levereras helt separat utan den boendes inblandning.

 • Koppla upp välfärdstekniken med Välfärdsbredbandet över robusta fibernät.

 • Upphandla Välfärdsbredbandet och undvik den boendes privata bredbandstjänst.

 • Möjliggör snabbare uppringning till larmcentraler och högre kvalitet i larmsamtal, tillsynskameror och falldetektorer.

Nyttan med redundant uppkoppling

Välfärdsbredbandet används med fördel som den primära uppkopplingen av välfärdstekniken i de hushåll där det är tillgängligt varpå mobil uppkoppling kan nyttjas för redundans. På så sätt nyttjar man effektivt och säkert de möjligheter som tekniken erbjuder. Välfärdsbredbandet gör det i praktiken enkelt för leverantörer av digitala välfärdstjänster att nyttja den moderna IT-infrastruktur som finns i kommunerna idag, oftast i form av separata fibernät från både privata och kommunala aktörer som Omsorgsportalen knyter samman genom sitt nationella nät. För oavsett i vilket nät i Sverige den digitala välfärdstjänsten ska kopplas upp så samordnar Omsorgsportalen datakommunikationen fram till en ledig bredbandsport i hushållet där välfärdstekniken ska installeras.

Anslutna leverantörer

För att välfärdsteknik ska kunna nyttja Välfärdsbredbandet som primär uppkoppling i hemmet behöver leverantörerna ha anslutit sig till Omsorgsportalens nät. Idag är larmcentraler och välkända leverantörer av välfärdsteknik så som trygghetslarm och sensorer anslutna till nätet. Tillsammans med ledande leverantörer samarbetar vi för att kommuner och regioner ska kunna upphandla säkrare och mer lättillgänglig välfärdsteknik.

Anslutna nät

Anslutna nät

För att Välfärdsbredbandet ska nå så många hushåll som möjligt i Sverige är det nödvändigt att lokala och gränsöverskridande fibernät ansluts till Omsorgsportalens nationella nät. Samarbetet är därför ett omfattande sådant där flertalet av landets både stora och små, privata och kommunala, fibernät samverkar för ett gemensamt välfärdsnät. Nedan är exempel på anslutna nät i samverkan.

Anslutna nät

Whitepaper Välfärdsbredbandet

I och med att mycket av vår digitala välfärdsteknik tappar sin funktion vid avbrott på uppkopplingen har Omsorgsportalen i nedan whitepaper sammanfattat ett flertal ekonomiska konsekvenser som resulterat från bristfällig uppkoppling. Nedan är konsekvenserna i sin korthet, läs detta whitepaper i sin helhet genom att klicka knappen nedan.

 • Värdefull personal behövs till beredskap och åtgärder vid driftstörning.

 • Förtroendetapp skapas hos brukare, patienter, och personal vilket blir ett hinder för ytterligare implementering av resursbesparande välfärdsteknik.

 • Begränsad möjlighet för välfärdstekniken att förebygga kostsamma incidenter hos brukare och patienter.

 • Arbetsmiljön försämras och gör det svårare att rekrytera nödvändig personal.

 • Brukare riskerar bli nekade resursbesparande välfärdsteknik.

Våra beställningsportaler

Omsorgsportalen erbjuder möjligheten att logga in i en webbaserad beställningsportal för att enkelt administrera aktivering och inaktivering av Välfärdsbredband hemma hos brukare. Gränssnittet gör det således enkelt för både kommun och leverantör att hantera Välfärdsbredbandet. I samma portal får kommunen möjlighet att samlat beställa hårdvara från sina upphandlade leverantörer - allt för en mer lättillgänglig välfärdsteknik.

FAQ för kommun och leverantör

Vi finns alltid tillgängliga för att besvara både era stora och små frågor så att ni kan säkra upp er välfärdsteknik. Nedan har vi kort besvarat några av de vanligaste frågorna men tveka inte att höra av er om ni vill diskutera någon fråga eller boka ett tillfälle för samtal.

 • Hur går man tillväga i kommunen för att nyttja Välfärdsbredbandet?
  Kommunen kan upphandla Välfärdsbredbandet separat och då kravställa kompabilitet hos leverantören, alternativt kravställa på leverantören i en upphandling att inkludera Välfärdsbredbandet. Det finns för och nackdelar med båda alternativen, diskutera dem gärna med oss.

 • Hur kan man som leverantör erbjuda Välfärdsbredbandet till sin kunder?
  I första hand behöver man som leverantör ansluta sig till Omsorgsportalens nät. Detta går att göra via tre metoder, kontakta oss gärna så beskriver vi alternativen.

 • Vad kostar Välfärdsbredbandet?
  Välfärdsbredbandet kostar ungefär en fjärdedel av vad vanligt bredband via fiber kostar. Priset kan varierar mellan olika lokala fibernät vilket vi redogör för i varje kommun.

 • Vad kostar beställningsportalen?
  Kostnaden beror på om tjänsteportalen endast används för att beställa hårdvara eller även för att administrera Välfärdsbredband. Om Välfärdsbredbandet används i kommunen har man nämligen fri tillgång webbportalen.

Välfärdsteknik är inte tryggare än dess uppkoppling

Ämnet för detta webinar var alltså välfärdsteknik, med fokus på hur vi gör den så säker och trygg som möjligt för användaren. Utvecklingen på området bokstavligen exploderar, bredden på tjänster och produkter är stor och möjligheterna många.

Omsorgsportalen arbetar för att öka tillgängligheten på fast anslutning, Välfärdsbredband, och därmed skapa en så säker transport av välfärdstjänster som möjligt. Vi ser att det är rimligt att nyttja fiberinfrastrukturen för att bära fram välfärdstjänster i den mån det går, och säkra upp med den mobila tekniken för att skapa redundans. Inte minst med tanke på den nära förestående avvecklingen av 2G och 3G, är det hög tid att se över hur tjänster såsom trygghetslarm ska förbli tekniskt tryggade.

Se filmen och sammanställningen av de inkomna frågorna under webinaret nedan!