Påminnelser

Hjälp att komma ihåg - Tjänster som gör det möjligt för en anhörig att vid behov ta kontakt med användaren om det verkar behövas. Få indikationer om användaren inte befinner sig hemma vid en viss tid eller om aktivitet uteblivit i hemmet.