Välfärdsbredbandet - grunden i Omsorgsportalen
31 Maj 2021

Välfärdsbredbandet - grunden i Omsorgsportalen

Man skulle kunna tro att portalen i sig är hjärtat i vår verksamhet. Marknadsplatsen som knyter samman leverantörer av digitala omsorgstjänster och når ut till privatpersoner, kommuner och stadsnät för att alla ska kunna ta del av de tjänster som finns att tillgå. Riktigt så är det dock inte - det är själva Välfärdsbredbandet som är hjärtat i all kommunikation.

Teknik är fantastiskt och teknik som fungerar på ett tryggt och pålitligt sätt är ännu mer fantastisk. Därför har vi valt att bygga upp Omsorgsportalen kring den säkraste tekniken som finns idag – med framtidssäkrad fast anslutning rakt in i varje hushåll och Välfärdsbredbandet som trygg bärare av information. Med rätt tekniska förutsättningar är möjligheterna obegränsade och teknik kan användas där den gör mest nytta - parallellt med att vi människor gör det viktigaste jobbet.

Tack vare en stabil uppkoppling har vi tillgång till en rad digitala omsorgstjänster, som kan lindra oro, skänka trygghet och förebygga olyckor. För en anhörig till en äldre eller funktionsnedsatt kan det innebära att få stöd i vardagen genom tjänster som gör det möjligt att vara närvarande på distans. För den som är äldre, eller funktionsnedsatt och upplever ett ökat behov av stöd, kan det vara en otrolig lättnad att med bibehållen självständighet ändå ha möjlighet till hjälp när det behövs. För en kommun eller vårdbolag kan det till exempel innebära att den verksamhetskrävande nattliga tillsynen sköts på distans och kvalitetstid kan prioriteras på dagtid när sällskap uppskattas. Dessutom möjliggör det avsevärda besparingar för en ofta hårt ansträngd kommunal kassa.

Mer om Välfärdsbredbandet kan du läsa på sidan om Välfärdsbredbandet eller i denna nyhet!