Sensorems trygghetslarm med GPS
1 Januari 2022

Sensorems trygghetslarm med GPS

Vi är oerhört glada att kunna möta efterfrågan av trygghetsskapande tjänster som fungerar även utanför hemmet tillsammans med Sensorem!

Sensorems trygghetslarm är designad som en diskret smartklocka med enkla funktioner. Klockan är inte bara ett larm utan fungerar även som en vanlig mobiltelefon med högtalarfunktion som du kan ringa både till och från. Abonnemanget har ingen bindningstid och i månadskostnaden ingår larmcentral och fria samtal. 

Trygghet främjar en aktiv vardag
Att känna sig trygg främjar en aktiv och självständig livsstil som inte begränsas av oro. Vetskapen om att du kan få hjälp om det behövs innebär en ökad säkerhet för dig som upplever ett ökat omsorgsbehov generellt, eller för dig med begynnande demens som behöver extra stöd och trygghet. Den tillhörande appen har en rad funktioner som gör det möjligt för anhöriga att ta del av användarens vardag och snabbt kunna hjälpa till om något oförutsett inträffar.

Larmknappen går direkt till förvalda kontakter i första hand och vidare till larmcentral om ingen svarar. Larmcentralen är öppen dygnet runt och om situationen är akut och inga anhöriga kan nås kopplas SOS Alarm in. 

Läs mer om Sensorems trygghetslarm och dess funktioner här!