Vision e-hälsa, SKR
13 December 2017

Vision e-hälsa, SKR

Kategori:Information

Visionen utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att:

  • Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

Visionen beskriver också vad detta innebär för bland annat patienter, brukare och klienter. För att visionen ska kunna uppnås tydliggörs även vikten av att medarbetare har en digital arbetsmiljö som möjliggör hög kvalitet och stöder de processer medarbetare verkar i.

Webbplats för visionsarbetet

På webbplatsen Ehalsa2025.se finns bland annat olika styrdokument, beskrivning av styr- och samverkansorganisationen, exempel från en rad olika organisationer – både svenska och internationella – som jobbar med e-hälsa. Här finns också 2025-podden med intervjuer och seminarier med aktörer inom e-hälsoområdet.