Trygghetslarm - inte bättre än dess uppkoppling
1 Februari 2022

Trygghetslarm - inte bättre än dess uppkoppling

Kategori:Information

Genom att kombinera teknikens möjligheter får vi en så trygg och stabil användning som det bara går. Oväder riskerar trygghetslarmens funktionalitet på många plan. Förutom det självklara faktum att personal kan ha svårt att ta sig fram till en brukare på grund av fallna träd och allmänt dåliga vägförhållanden så kan larmen även sluta fungera.

Larmen behöver ström och uppkoppling vilket är två infrastrukturer som ofta drabbas vid oväder. När strömmen går behöver trygghetslarmen gå över till batteribackup vilket kan fungera i ett par dagar. Mobilmasterna som också behöver ström har sällan en lika långvarig strömbackup varpå dessa riskerar att slås ut först.

En standard som innebär en kombination av en fast anslutning via välfärdsbredband, tillsammans med en mobil anslutning minskar sårbarheten. En fiberanslutning kan också sluta fungera om hushållet eller fiberstationen inte får ström, men fiber tillsammans med mobil anslutning minskar risken att båda kommunikationsvägarna ligger nere samtidigt. Välfärdsbredband över fiber kan därför vara en livsviktig försäkring i ett blåsigt Sverige.

Källa: Induo.com