Samarbete för tryggare välfärdsteknik i Dalarna
28 November 2022

Samarbete för tryggare välfärdsteknik i Dalarna

Det nationella Välfärdsbredbandet är ett samarbete koordinerat av Omsorgsportalen och utgörs av kommunala och privata nätaktörer i Sverige som tillsammans bildar ett landsomfattande nät. Till nätet ansluter sig leverantörer av välfärdsteknik som på så sätt enkelt och tryggt kan koppla upp sina tjänster hemma hos invånarna.

Nu kan flertalet kommuner i Dalarna välja en tryggare uppkoppling till bland annat sina trygghetslarm, med möjlighet att behålla mobiluppkopplingen för redundans. Detta tack vare ett omfattande samarbete mellan Omsorgsportalen, Sappa och Kurbit. Kurbit är ett samverkansbolag för stadsnätsbolagen Falu Stadsnät, Borlänge Stadsnät, Malung-Sälens fibernät, Dala Energi samt Hedemora Energi.

- Jättespännande att vi nu får utöka Stadsnätens utbud med nya tjänster!
Internet och Tv-tjänster har länge varit förknippat med Stadsnäten, att det nu kommer nya smarta välfärdstjänster känns helt rätt i tiden!

8 kommuner och 60 000 hushåll i Dalarna har nu möjlighet att via Kurbit ta del av Omsorgsportalens utbud, säger Tommy Åberg, marknadsansvarig för Kurbit som är Dalarnas största kommunikationsoperatör.

En handfull av de leverantörer som anslutit sig har även valt att möjliggöra sina tjänster för privatpersoner via Omsorgsportalen.se vilket öppnar upp för nya möjligheter inom framtidens välfärd, när personerna själva kan beställa de tjänster som passar deras egna behov. Att trygghetslarmet exempelvis ska gå till en anhörig i stället för kommunens personal är för många en önskan som nu också blir verklighet.

- Det är med glädje vi utökar Välfärdsbredbandets räckvidd i Dalarna, speciellt med tanke på möjligheterna vi öppnar upp för hos dessa kommuner och invånare. Störningar och avbrott i trygghetslarmen, tillsynskamerorna eller annan välfärdsteknik drabbar inte bara brukare direkt, det gör även att brukare och personal tappar förtroende för tekniken vilket kan bromsa införandet av ytterligare välfärdsteknik framgent. Att vi tillsammans nu kan förebygga detta genom att erbjuda en bättre uppkoppling till dessa tjänster genom den befintliga robusta infrastrukturen känns därför riktigt bra, säger Karl Stolpe, Produktansvarig för Omsorgsportalen.