Omsorgsportalens tjänster genom Jönköping Energi
8 November 2021

Omsorgsportalens tjänster genom Jönköping Energi

Omsorgsportalen finns tillgänglig hos alla 35 000 hushåll i Jönköping som har en stadsnätsbox från Wetternet!
Genom Jönköping Energi levererar vi Välfärdsbredbandet, en separat uppkoppling avsedd för just digitala omsorgstjänster. Hälften av alla bostäder i Jönköping har idag en stadsnätsbox som Välfärdsbredbandet levereras genom och på så sätt ger en dedikerad, säker uppkoppling av exempelvis trygghetslarm.

Det finns en tid i livet där man står mellan att vara helt självständig och att behöva stöd från kommunens omsorg. Att då ha möjlighet att tillsammans med anhöriga använda digitala omsorgstjänster på egen hand, ser många seniorer, personer med funktionsnedsättning och anhöriga som en lättnad i vardagen. Att uppleva oro och otillräcklighet som anhörig är något vi ofta stöter på, berättar Katarina Cervell som är partneransvarig på Omsorgsportalen.

- Jönköping Energis vision är att vara en god kraft för ett gott samhälle, så det är med glädje vi nu kan bidra till tjänster som kommer underlättar för många i vardagen. Vi lever allt längre och behovet av god omsorg ökar. Trenden är tydlig att vi vill bo kvar i våra hus och lägenheter så länge vi bara kan, och det hoppas vi tjänsterna på omsorgsportalen kan bidra till, säger Lennart Jarl, erbjudandeansvarig på Jönköping Energi.

På Omsorgsportalen finns en bredd av tjänster för att kunna stötta och hjälpa vid olika behov av omsorg. Det är meningen att det ska vara enkelt att överblicka utbudet av tjänster och enkelt att förstå vilka tjänster som matchar olika behov. En av portalens verkliga fördelar är att privatpersoner med omsorgsbehov som ännu inte kräver kommunens insatser, kan få möjlighet att använda tjänster som tidigare bara varit tillgängliga genom kommunen, och fler därtill.