Omsorgsportalen och IP-Only i samarbete för nationell välfärd
30 November 2021

Omsorgsportalen och IP-Only i samarbete för nationell välfärd

Omsorgsportalen och IP-Only ingår samarbete kring det nationella Välfärdsbredbandet. GlobalConnect, som äger konsumentvarumärket IP-Only, förväntas integrera deras nya förvärv Open Universe. Totalt beräknas det utgöra en konsumentkundbas på 1,2 miljoner svenskar, som kommer få tillgång till ett nytt spektrum av möjligheter inom digital välfärd.

Samarbetet innebär framför allt att uppkopplade välfärdstjänster från kommunerna får tillgång till en säkrare uppkoppling i IP-Onlys anslutna hushåll. Det innebär att tjänster som trygghetslarm och tillsynskameror nu kan fasas över till det nationella Välfärdsbredbandet som primär anslutning, och mobil anslutning som redundans där tillgängligt.

Med tillgång till det nationella Välfärdsbredbandet medföljer ytterligare möjligheter. Bland annat kan kommunernas personal använda Omsorgsportalens webgränssnitt för att underlätta hanteringen av upphandlade digitala välfärdstjänster. I gränssnittet kan behörig personal exempelvis avropa sina upphandlade välfärdstjänster på ett och samma ställe, oavsett leverantör. Välfärdsbredbandet tillsammans med det användarvänliga gränssnittet blir ett kraftfullt verktyg för kommunerna i att påskynda digitaliseringen. Detta så att kommunerna kan frigöra resurser och samtidigt riva barriärer för den fortsatta utvecklingen.

—   Vi har samarbeten med flera av Sveriges mest samhällsviktiga företag och organisationer. Att vi nu lanserar samarbetet med Omsorgsportalen är nästa logiska steg i vårt viktiga uppdrag – digitala möjligheter som förenklar och förbättrar vardagen för så många som möjligt. IP-Only är den som bygger och investerar mest på svensk bredbandsutbyggnad, vilket gör att allt fler får möjligheten att ansluta sig till Omsorgsportalen under åren framöver, säger Henrik Gustafsson, kommersiell- och samverkanschef på IP-Only.

Det nationella Välfärdsbredbandet gör samtidigt nya konsumenttjänster tillgängliga för privata hushåll genom Omsorgsportalen.se. Tjänster som gör det möjligt för äldre och personer med funktionsnedsättning att bo kvar hemma under tryggare förhållanden, exempelvis med hjälp av anhöriga på distans. Dessa privattjänster kopplas upp på samma sätt som nu erbjuds kommunerna, nämligen med det nationella Välfärdsbredbandet. Sammantaget blir detta ett essentiellt komplement till den kommunala omsorgen med bakgrund av vår tids stora utmaningar i en åldrande befolkning.

—     Vi är såklart väldigt glada över att IP-Only, en aktör i Sveriges absoluta framkant gällande digital inkludering, möjliggör Omsorgsportalens nationella Välfärdsbredbandet och alla dess medföljande möjligheter i sitt väl utbyggda nät. Vårt samarbete blir från start betydelsefullt för en stor del av samhället när vi nu gemensamt bidrar till att fler kan nyttja uppkopplade välfärdstjänster under tryggare förhållanden. Att vi dessutom är två kreativa bolag som gärna bär det tunga lasset gör det bara än mer spännande att se vad vi kan åstadkomma framgent, säger Karl Stolpe, produktansvarig för Omsorgsportalen.