Omsorgsportalen - En del av Sappa
6 Mars 2020

Omsorgsportalen - En del av Sappa

Kategori:Information

Trygghetslösningar på omsorgsportalen.se

Via omsorgsportalen.se tillgängliggörs olika trygghetslösningar för att äldre ska kunna fortsätta leva som vanligt hemma. Via portalen erbjuds tjänster som möjliggör allt från tillsyn av en anhörig till enklare påminnelsestöd för den boende.

Digitala omsorgstjänster i Sappas ordinarie utbud

Sedan tidigare finns digitala omsorgstjänster tillgängliga för Sappas kunder i Boden, Eksjö och Finspång men från och med nu kommer denna möjlighet att ingå i Sappas ordinarie utbud. Tjänster av den här typen har tidigare varit tillgängliga som en del av kommunernas omsorgstjänster för att öka kvaliteten och effektiviteten inom äldreomsorgen. Men fördelarna sträcker sig långt bortom nyttan inom äldreomsorgen och genom Omsorgsportalen tillgängliggör Sappa nu tjänsterna för privatpersoner.

De kommuner som tar del av Omsorgsportalen kommer kunna erbjuda en bättre välfärd för sina invånare, samt få ut mer vård och omsorg för varje krona.
– Vi är övertygade om att digitala omsorgstjänster är framtiden, och vi vill vara i framkant inom den utvecklingen. Sappa, som första telekombolag, satsar därför stort för att kunna erbjuda detta brett, säger Hasse Svensson, vd på Sappa.

Vill du göra tjänsterna tillgängliga hos dig?

Omsorgsportalen är Sveriges första oberoende marknadsplats för digitala hjälpmedel och omsorgstjänster i hemmet. Via portalen kan privatpersoner, för sin egen eller anhörigs räkning, ta del av tjänster som påminnelsestöd, trygghetskamera, trygghetslarm, anhörigstöd, fallvakt och spisvakt. Målet är att kunna tillhandahålla tjänsterna för alla Sappas kunder. För att möjliggöra detta krävs avtal med stadsnäten eller den lokala aktör som levererar fiberanslutningen.
– Vår önskan är att alla som efterfrågar tjänsterna går in och gör en intresseanmälan via vår hemsida. Då får vi en förståelse för vilka områden vi ska prioritera eftersom det krävs ett visst arbete och avtal med stadsnäten för att komma igång, berättar Hasse.

Det nya produkterbjudandet genom de digitala omsorgstjänsterna, innebär att Sappa utökar sin verksamhet och kommer att rekrytera personal.
– Vi tror att intresset kommer att vara stort och anställer nu kunniga medarbetare inom både systemutveckling och sälj för att vara förberedda, säger Hasse Svensson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Stolpe, ansvarig digital omsorg, karl.stolpe@sappa.se, 0708-37 55 28

För att uppmärksamma oss på att behov av digitala omsorgstjänster behövs där just du bor, kan du även kontakta oss på sappa.se. Välkommen!