Omsorgsportalen arbetar för att skapa mindre sårbara trygghetslarm i enlighet med MSB
13 Januari 2022

Omsorgsportalen arbetar för att skapa mindre sårbara trygghetslarm i enlighet med MSB

Omsorgsportalen arbetar för att skapa mindre sårbara trygghetslarm i enlighet med MSB. Många kommuner nyttjar idag trygghetslarm med endast mobil anslutning i Sverige. Detta trots riskerna med störningar i mobilnäten så som vid oväder, överbelastning vid evenemang, eller vid driftstörningar i roamingplattformar. Att förlita sig enbart på en fast anslutning via exempelvis fiber kan likväl vara en risk vid exempelvis avgrävningar och strömavbrott.

I en intervju med Ekot (oktober 2021) berättar Jan-Olof Olsson, handläggare inom försörjningsberedskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att det går att göra trygghetslarmen mindre sårbara. Detta genom att bland annat använda sig av olika kommunikationsvägar så som både mobilnät, fiber och radiobaserade nät.

Vidare berättar Jan-Olof i intervjun att han tror att det är väldigt mycket okunskap, att man köper ett system och så tittar man på priset. Man tänker inte heller på att man har ett funktionsansvar och det är kommunen som måste ha reservrutiner.

Förutom ansvarsfrågan så har det även varit en fråga om vad som är praktiskt möjligt. Omsorgsportalens nationella Välfärdsbredband har gjort det enklare för kommuner och deras leverantörer av välfärdsteknik att nyttja en fast anslutning via befintliga fibernät och således skapa en redundant kommunikationsväg via mobil anslutning. Då Välfärdsbredbandet samordnas mellan Omsorgsportalen och lokala nätaktörer i Sverige kan idag en trygghetslarmsleverantör nyttja Omsorgsportalens Välfärdsbredband i många av Sveriges olika kommuner, på samma sätt som de idag kan använda samma leverantör av simkort. Tidigare har trygghetslarmsleverantörerna varit tvungna att anpassa sig till olika lokala lösningar för att nyttja ett fibernät vilket har varit ett praktiskt hinder och delvis en förklaring till varför den robusta fibern inte använts i önskad utsträckning av kommunernas välfärdsteknik.

Källa:

Ekot Sårbara trygghetslarm – går att göra säkrare (28e okt 2021)