Nu kan boende i Karlstad nyttja digitala omsorgstjänster
15 April 2020

Nu kan boende i Karlstad nyttja digitala omsorgstjänster

– Digital omsorg ökar valfriheten och självständigheten för främst äldre kommuninvånare som vill bo kvar hemma längre. Samtidigt utökas möjligheten för anhöriga att hålla koll och vara i kontakt även på distans, säger Karl Stolpe, Ansvarig, Omsorgsportalen.

Omsorgsportalen är Sveriges första oberoende marknadsplats för digitala hjälpmedel och omsorgstjänster i hemmet. Via portalen kan privatpersoner, för sin egen eller anhörigs räkning, ta del av tjänster som påminnelsestöd, trygghetskamera, trygghetslarm, anhörigstöd och spisvakt. 

När kan boende i Karlstad beställa?

Karlstads Stadsnät har nu inlett ett samarbete med Sappa gällande Omsorgsportalen. Boende i Karlstad som är anslutna till stadsnätet kommer därmed att erbjudas digital omsorg och assistans. De digitala omsorgstjänsterna kommer att finnas tillgänglig inom några veckor och beställs exempelvis av den boende eller en anhörig, direkt via omsorgsportalen.se.

Via portalen finns bland annat tjänster som skapar en närhet till anhöriga på distans, något som ökar trygghet och självständighet.

– En anhörig kan exempelvis bli larmad genom att den boende trycker på sin larmklocka. Det går att hålla koll på rörelser och underlätta umgänge på distans. Vårt mål är att omsorgstjänsterna ska finnas tillgängliga för att skapa trygghet i alla kommuner, säger Karl.

Flera olika aktörer erbjuder sina tjänster via Omsorgsportalen. Plattformen är i ständig utveckling och i takt med att behov och önskemål från användarna identifieras lanseras nya tjänster och leverantörer.