Möjlighet till en tryggare vardag i Kungälv med Omsorgsportalen
2 December 2020

Möjlighet till en tryggare vardag i Kungälv med Omsorgsportalen

— Kungälv Energis fibernät blir ännu viktigare i takt med att nya tjänster tillkommer. Att Sappas omsorgsportal nu finns i tjänsteutbudet tycker vi känns mycket positivt. Förhoppningen är att omsorgen av våra medmänniskor ska bli ännu bättre och att tjänsterna skapar nya möjligheter till ökad trygghet och livskvalitet för Kungälvsborna, säger Hans Larsson-Ljungblad, VD, Kungälv Energi.

Omsorgsportalen är Sveriges första oberoende marknadsplats för digitala hjälpmedel och omsorgstjänster i hemmet. Portalen öppnar upp möjligheten för privatpersoner att skaffa tjänster som brukar användas av hemtjänst, som spisvakt, trygghetslarm och påminnelsestöd. Skillnaden är att tjänsterna kopplas direkt till en anhörig eller larmcentral.

— Det är väldigt givande att tillsammans med Kungälvs kommun och Kungälv Energi diskutera lösningar för att de boende i Kungälvs kommun ska kunna bo kvar hemma längre, på ett tryggt sätt, säger Katarina Cervell, partneransvarig, Sappa.

Många utav tjänsterna har möjligheten att skapa en närhet till anhöriga på distans, något som ökar trygghet och självständighet.

— Jag kan också utifrån mig själv som anhörig känna att digitala omsorgstjänster är ett bra komplement till besök hos våra äldre, speciellt i dessa tider, säger Katarina Cervell.

Kungälvs Energi har nu inlett ett samarbete med Sappa gällande Omsorgsportalen. Boende i Kungälv som är anslutna till stadsnätet kommer därmed kunna ta del av digital omsorg. De digitala omsorgstjänsterna finns tillgängliga redan nu och beställs direkt via Omsorgsportalen.se.

— Vårt samarbete med Kungälv stadsnät är fantastiskt roligt! Vi tror att digitala omsorgstjänster bara kommer att bli allt viktigare för att äldre och funktionsvarierade i samhället ska kunna skapa en enkel och trygg vardag. Att stadsnät och kommuner håller med och vill vara en del av utvecklingen känns som ett steg i rätt riktning mot en sund digitalisering av samhället, säger Hasse Svensson, VD, Sappa.