Internationella anhörigdagen 6 oktober
5 Oktober 2021

Internationella anhörigdagen 6 oktober

Kategori:Information

Idag är det internationella anhörigdagen!

Rollen som anhörigvårdare kommer troligen beröra oss alla någon gång i livet och mest vanligt är det i åldrarna 45-64 år. Anhörigomsorg är ett frivilligt åtagande och i Sverige finns det idag ca 1,3 miljoner anhöriga som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen själv. 

Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen (SoL) är skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina närstående. Då graden av stöd inte specificeras i lagen så tillämpas den varierande och skiljer sig mellan olika kommuner.

Omsorgsportalens tjänster riktar sig till dig som har behov av hjälpmedel som skapar en trygg och självständig vardag. Syftet är att skapa trygghet för dig som anhörig lika mycket som för din närstående och ni kan tillsammans välja bland flera leverantörer för att matcha just ert behov. På Omsorgsportalen kan du beställa tjänster som privatperson, eller genom kommunen om bistånd finns beviljat.

Läs mer om anhörigstöd här - Anhörigas riksförbund