Driftsäkrare välfärdsteknik i åtta nya kommuner
7 December 2022

Driftsäkrare välfärdsteknik i åtta nya kommuner

I Utsikt och Vökbys fibernät kan nu välfärdstekniska tjänster som trygghetslarm och tillsynskameror få en säker uppkoppling i Linköping, Mjölby, Katrineholm, Motala, Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre genom det nationella Välfärdsbredbandet. Omsorgsportalen samordnar Sveriges privata och kommunala nätaktörer kring det nationella Välfärdsbredbandet vilket nu möjliggjorts även i ovan nämnda kommuner. Detta tack vare ett samarbete mellan Omsorgsportalen, Utsikt Bredband, Vökby Bredband och Sappa varpå leverantörer av exempelvis trygghetslarm och tillsynskameror kan tillgå en säker fast uppkoppling hos boende i Utsikts och Vökby-kommunernas nät.

- Utsikt Bredband AB kommenterar genom Morgan Ljungberg (VD) ”Vi hälsar Omsorgsportalen och Sappa välkomna med nya viktiga tjänster till Utsikts stadsnät. Omsorgsportalen ger kommunala och privata aktörer inom omsorgen möjlighet att fortsätta utvecklingen inom digitalisering med säker uppkoppling och enkel administrativ hantering. Konsumenter erbjuds tjänster som ger möjlighet för äldre och personer med särskilda behov att bo kvar hemma under trygga förhållanden, med stöd från anhöriga eller andra på distans.”

I första hand är Välfärdsbredbandet till för att säkerställa uppkopplingen av kommunens upphandlade tjänster placerade hemma hos brukare, detta ur både ett kvalitets- och informationssäkerhetsperspektiv. Välfärdsbredbandet separeras nämligen från vanligt Bredband och TV i fibernäten. Med Välfärdsbredbandet skapas därför bättre förutsättningar för de välfärdstekniska tjänsterna och således trygghet för både brukarna och personalen som jobbar med tjänsterna vilket är en förutsättning för fortsatt implementation av välfärdsteknik i samhället.

- Det är med stor glädje vi ingår i samarbetet med Utsikt och Vökby Bredband som sedan 90-talet har bidragit till de digitala förutsättningarna i regionen. Att tillsammans med Utsikt och Vökby få arbeta långsiktigt med att förverkliga de möjligheter som Välfärdsbredbandet för med sig är något vi ser fram emot med stor entusiasm och något som kommer komma till gagn för både kommunerna och dess invånare, säger Karl Stolpe, Produktansvarig för Omsorgsportalen.

Utsikts och Vökbys hushåll kommer i och med tillgången till Välfärdsbredbandet även få tillgång till ett nytt utbud av välfärdstekniska tjänster för privat bruk. Dessa privattjänster omfattar allt från trygghetslarm som larmar anhöriga, till tjänster som skickar notiser till anhöriga via mobilen när den boende har stigit upp ur sängen eller kanske lämnat bostaden. Privattjänsterna finns samlade på Omsorgsportalen.se eller i Tjänsteguiden hos utsikt.se och vokby.se.