Digitala omsorgstjänster till Borås
21 April 2021

Digitala omsorgstjänster till Borås

Omsorgsportalen är Sveriges första oberoende marknadsplats för digitala hjälpmedel och omsorgstjänster i hemmet. Tjänsterna syftar till att förenkla och säkra vardagen för äldre, funktionsvarierade och anhöriga samt öka valfriheten och självständigheten för de som vill kunna bo kvar hemma, eller kanske är på väg att flytta hemifrån och behöver lite extra stöd. Genom portalen kan privatpersoner beställa tjänster som annars brukar användas av hemtjänsten såsom spisvakt, trygghetslarm och påminnelsestöd. Skillnaden är att tjänsterna kopplas direkt till larmcentral, anhörig eller grannen.

Sedan mitten av mars har boende i Borås som är anslutna till Borås stadsnät SplitVision kunnat beställa de digitala omsorgstjänsterna direkt via omsorgsportalen.se.

— Vi är oerhört glada över att fått in Sappa i vårt öppna nät som förutom internet och TV även erbjuder Omsorgsportalen. Vi ser det som en självklarhet att vara med och bidra till att våra invånare kan bo kvar hemma längre men även fortsätta känna sig trygga i sina hem, tack vare Omsorgsportalen. Att Omsorgsportalen dessutom har flera olika tjänsteleverantörer och tjänster ser vi som positivt då vi förespråkar öppenhet och valfrihet. Omsorgsportalen har bara varit aktivt i några veckor i Borås men vi hoppas och tror på att det kommer väcka intresset hos många och att de ser den nyttan vi ser, säger Amanda Olausson, affärsutvecklare SplitVision.

Genom samarbeten och avtal med stadsnät, kommuner och bostadsbolag passerade Omsorgsportalen vid årsskiftet en avtalad räckvidd på över en miljon hushåll i Sverige. Samarbetet med SplitVision är det senaste tillskottet som tillsammans med Sappa öppnar upp för ännu bättre möjligheter inom digital välfärd för Borås invånare.

— Att erbjuda digitala omsorgstjänster genom fibernätet till privatpersoner i Borås är för oss en självklarhet. Tack vare att SplitVision förberett för invånarna med en framtidssäkrad infrastruktur har vi nu tillsammans kunnat öppna upp dörrarna till Omsorgsportalens alla tjänster. Ett nära samarbete med lokal förankring tror vi är en förutsättning för digitala omsorgstjänster varpå vi är mycket glada att få arbeta sida vid sida med SplitVision, säger Katarina Cervell, partneransvarig på Sappa.