Digital omsorg till fyra nya orter
1 Januari 2020

Digital omsorg till fyra nya orter

Sappa utökar närvaron i Boxholm – med större lokal personalstyrka och digitala omsorgstjänster. Invånarna i Boxholm, Vadstena, Ydre och Ödeshög får inom kort tillgång till ett stort urval av omsorgsleverantörer i de kommunala fibernäten.

För att kunna genomföra denna stora satsning förstärker Sappa det lokala kontoret i Boxholm med ytterligare personal. Kontoret i Boxholm blir således en allt viktigare del i Sappas satsning på bredband, tv, telefoni och dessutom digitala omsorgstjänster genom den öppna plattformen Omsorgsportalen.se.

—  Det är viktigt för att behålla den lokala närvaron, och något som vi alltid sett som en väsentlig del av Sappa. Extra roligt är det såklart när vi kan komma med nya tjänster till en ort och dessutom får flera nya kollegor, säger Hasse Svensson, VD på Sappa.

Omsorgsportalen gör att privatpersoner, men också kommunala verksamheter och företag, kan beställa ett brett utbud av digitala omsorgstjänster. De hjälper alla som behöver extra trygghet i hemmet, genom till exempel trygghetslarm till anhöriga eller larmcentral, brandsäkrande spisvakt och påminnelsetjänster som förhindrar olyckor.

—  Digitala omsorgstjänster fyller dessutom behovet av att kunna bo kvar hemma längre under trygga förhållanden. Att få tillgängliggöra dessa tjänster i alla dessa fyra kommuner genom vår öppna plattform känns otroligt bra, säger Karl Stolpe, ansvarig för digital omsorg hos Sappa.

Sappas avtalade räckvidd för Omsorgsportalen passerade vid årsskiftet en miljon hushåll i Sverige. Det gör portalen till den ledande öppna plattformen inom digital omsorg. Nu lägger Sappa i nästa växel och lanseringen i området blir ett led i målet att nå minst vartannat hushåll i landet till slutet av 2021.