Digital omsorg till 20 000 hushåll i Skaraborg
19 Maj 2020

Digital omsorg till 20 000 hushåll i Skaraborg

I juni kommer 20 000 hushåll anslutna till stadsnäten i Östra Skaraborg få tillgång till digitala omsorgstjänster som påminnelsestöd, trygghetskamera, trygghetslarm, anhörigstöd och spisvakt i sina hem. Detta möjliggörs genom att telekombolaget Sappa genom Omsorgsportalen inlett ett samarbete med stadsnäten i Tibro, Karlsborg, Tidaholm och Hjo.

Genom att förenkla och säkra vardagen för äldre, funktionsvarierade och anhöriga syftar tjänsterna till att öka valfriheten och självständigheten för de som vill kunna bo kvar hemma. Den boende, dess anhörig, kommun eller bostadsbolag beställer enkelt de valda tjänsterna direkt via Omsorgsportalen.se.

Sedan tidigare har drygt 100 000 hushåll runt om i Sverige tillgång till tjänsterna. Förutom att tjänsterna kan nyttjas av kommunernas invånare privat skapar de nya avtalen även potential för den kommunala omsorgen att omfördela sina resurser dit de gör mer nytta. 

– Tjänsterna skapar möjlighet för b.la. hemtjänsten i kommunerna att exempelvis undvika onödiga besök hos brukare nattetid och istället lägga mer tid på att möta dem dagtid när de får ett socialt utbyte av mötet, berättar Karl. 

Trygghet för anhöriga

Genom tjänsterna ges anhöriga ökad möjlighet att hålla koll och vara i kontakt med sin familjemedlemäven på distans. En anhörig kan exempelvis bli larmad genom att den boende trycker på sin larmklocka. Agnetha Bergströmi Boden har använt sig av tjänsterna i drygt en månad och är involverad i Bodens Demensförening. Hon ser stora möjligheter för äldre som vill bo kvar hemma men är i behov av stöd.

– Funktioner som påminnelsestöd skapar en trygghet och underlättar otroligt mycket i vardagen. Många äldre är osäkra och funderar på om man har släckt lampor, låst ytterdörren eller stängt av kaffekokaren. Detsamma gäller inte minst de som är i början av en demens-sjukdom och som fortfarande bor hemma, säger Agnetha.