Careium (fd Doro Care) fördjupar samarbetet med Omsorgsportalen
25 April 2023

Careium (fd Doro Care) fördjupar samarbetet med Omsorgsportalen

Careium och Omsorgsportalen fördjupar sitt samarbete genom att erbjuda det nationella Välfärdsbredbandet som primär fast uppkoppling av trygghetslarm hemma hos de omsorgstagare som har tillgång till fiber. Välfärdsbredbandet, som endast är avsedd för välfärdsteknik, är en trygg anslutning genom fibernäten och är separerad från omsorgstagarens egen bredbandstjänst. Tillsammans med en mobil uppkoppling ökar därmed driftsäkerheten för trygghetslarmen.

Careiums kunder som idag nyttjar trygghetslarmen Eliza eller CareIP Mobile kan ansluta dessa till Välfärdsbredbandet där det finns tillgängligt.

- Att kunna erbjuda ett tryggt och säkert välfärdsbredband till våra tjänster känns väldigt bra. Vårt samarbete med Omsorgsportalen möjliggör att vi kan säkra uppkopplingen tillsammans, men också nå fler kunder. Framtiden kräver att mer information och data ska kunna hanteras på ett stabilt och säkert sätt och denna typ av redundant uppkoppling av välfärdsteknik möjliggör just detta, säger Ida Skoglund, Key Account Manager på Careium.

- Som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tidigare påtalat kan dagens höga krav på välfärdsteknikens uppkoppling mötas genom att bland annat skapa redundans över fibernäten. Att få gå i bräschen och införa detta på bred front tillsammans med en av landets största leverantörer av välfärdsteknik är ett stort steg i rätt riktning för branschen och samhället i stort, säger Karl Stolpe, Produktansvarig på Omsorgsportalen.

Genom att använda både fast och mobil uppkoppling minskar problemen med varierad täckning på landsbygd, i skärgård eller i nybyggnationer. Välfärdsbredbandet kompletteras med den mobila uppkopplingen som kan ta över vid exempelvis ett lokalt strömavbrott.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Careium
E-post: sales.care@careium.com
Telefon: 010-482 90 00

Katarina Cervell, Kommunansvarig Omsorgsportalen
Telefon: 0760-24 81 00
E-post: Katarina.cervell@omsorgsportalen.seOm Careium:

Careium erbjuder smarta digitala vårdlösningar som låter seniorer och personer med funktionsvariation leva livet med den värdighet och självständighet de förtjänar. Careium, tidigare Doro Care, har hjälpt den offentliga sektorn att bli mer effektiv och kvalitetsinriktad genom digitalisering i snart 50 år. Idag är Careium marknadsledare inom välfärdsteknik i Sverige, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Ungefär 400 000 personer använder sig av våra tjänster och de allra flesta av dessa är uppkopplade till någon av våra fyra larmcentaler i Sverige, Norge och Storbritannien.