Camanio och Omsorgsportalen i samarbete
17 Januari 2023

Camanio och Omsorgsportalen i samarbete

Camanio möjliggör uppkoppling av sina digitala trygghetslarm genom Omsorgsportalens Välfärdsbredband för att kunna erbjuda hög kommunikationssäkerhet i alla miljöer. Välfärdsbredbandets fasta uppkoppling via fiber kompletteras med SIM-kort för redundant kommunikation till trygghetslarmen i ordinära boenden.

Utvecklingen kring välfärdsteknik har kretsat kring ökad användning av sensorer och dataanalys men tar nu även ett kliv framåt i driftsäkerhet.

Healthtechbolaget Camanio har i snabb takt vunnit förtroendet att leverera trygghetslarm i en rad kommuner efter att under 2019 blivit ramavtalsleverantör till Adda för trygghetslarm med digital larmmottagning. Nu adderar Camanio möjligheten att koppla upp trygghetslarmen i hemmen med en fast anslutning via Omsorgsportalens nationella Välfärdsbredband. Detta för att skapa en ny nivå av driftsäkerhet i områden där den mobila täckningen varierar så som på landsbygd, skärgård eller i nybyggnationer med energitäta material.

Genom att primärt koppla upp välfärdstekniken via Välfärdsbredbandet och komplettera med SIM-kort för redundans, skapas en mer pålitlig uppkoppling vilket är grundläggande trygghetslarmens funktion. Tjänsten är tillgänglig i Camanios trygghetslarm från januari 2023.

  • Vi strävar alltid efter högsta säkerhet i våra digitala omsorgslösningar och att skapa en modern digital infrastruktur för våra kunder. Med Välfärdsbredbandet kan vi erbjuda utökad säkerhet i den digitala kommunikationen mellan brukare och larmcentral, en stor trygghet för många sköra äldre, säger Jasmine Dahlberg, CRO, Camanio.

Välfärdsbredbandet är helt fristående från brukarens egen bredbandstjänst och är endast avsedd för välfärdsteknik. Välfärdsbredbandet levereras av Omsorgsportalen genom både kommunala och privata fibernätsaktörer till en bredbandsport i hemmet.

  • Med Camanio skapar vi välfärdsteknik i framkant! Det är befriande att arbeta med bolag som Camanio som vågar tänka nytt och inte acceptera bristerna inom välfärdstekniken bara för att det sett lika ut det senaste decenniet. Vi ser fram emot att tillsammans skapa trygghet i hemmen under 2023, berättar Karl Stolpe, Produktansvarig på Omsorgsportalen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jasmine Dahlberg, Chief Revenue Officer, Camanio AB
Telefon: 070-564 17 78
E-post: jasmine.dahlberg@camanio.com

Karl Stolpe, Produktansvarig, Omsorgsportalen AB
Telefon: 070-837 55 28
E-post: karl.stolpe@omsorgsportalen.se

 

Om Camanio

Camanio grundades 2016 med syftet att förbättra vård och omsorg genom högteknologiska lösningar. Vi utvecklar innovativa digitala tjänster som skapar integritet, trygghet och livskvalitet för alla - vård- och omsorgstagare, anhöriga, vårdgivare och beslutsfattare.

Camanio är en del av AddLife, en koncern med nischade bolag inom Life Science vars erbjudande vänder sig till aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Läs mer om bolaget på: www.camanio.com

 

Omsorgsportalen AB grundades 2017 i syfte att koordinera det nationella Välfärdsbredbandet tillsammans med Sveriges kommunala och privata fibernätsaktörer. Välfärdsbredbandet är en drift- och informationssäker fast uppkoppling av välfärdsteknik hemma hos brukare och patienter.