40 000 hushåll får tillgång till digitala omsorgstjänster
27 April 2020

40 000 hushåll får tillgång till digitala omsorgstjänster

Åtta nya orter ansluter sig

I början på april inledde Karlstads stadsnät, som ett av de första i Värmland, ett samarbete med telekombolaget Sappa gällande digitala omsorgstjänster via Omsorgsportalen. Nu har även stadsnäten i Arvika, Kil, Forshaga, Hammarö, Munkfors och Årjäng, Vansbro och Amål gått samma väg.

– Det är ett naturligt steg för stadsnäten att tillgängliggöra tjänster av den här typen. Inte minst under den pågående corona-pandemin kan digitala omsorgstjänster underlätta vardagen något enormt för äldre invånare som håller sig hemma, säger Henrik Holm, Affärsutvecklare på Mittnät.

Samarbetet med stadsnäten innebär att över 40 000 hushåll i Värmland, Dalsland och Dalarna nu kan ta del av digitalt påminnelsestöd, trygghetskamera, trygghetslarm, anhörigstöd, spisvakt och andra digitala omsorgstjänster. Omsorgsportalen tillhandahåller nu tjänster till över 100 000 hushåll i hela Sverige och fler stadsnät kommer att ansluta inom de närmsta månaderna.

Tjänsterna skapar även utvecklingspotential för den kommunala omsorgen i de aktuella kommunerna.

– Att allt fler får tillgång till Omsorgsportalen, privatpersoner, bostadsbolag och den kommunala omsorgen, känns riktigt bra. Tjänsterna är dessutom ett bra sätt för hemtjänsten i kommunerna att exempelvis undvika onödiga besök hos brukare nattetid och istället lägga mer tid på att möta dem dagtid när de får ett socialt utbyte av mötet, berättar Karl.

Tjänsterna i portalen möjliggör också närhet till anhöriga på distans, något som ökar självständigheten och tryggheten för äldre som önskar bo kvar hemma.
– En anhörig kan bland annat bli larmad genom att den boende trycker på sin larmklocka. Det går även att hålla koll på rörelser och umgänge på distans underlättas via kameralösningar. Funktioner som är högst relevanta i dessa tider, säger Karl.