Moxiam

Moxiam

Moxiams målsättningar är att bidra till att förbättra vardagen för äldre och deras anhöriga. Vår lösning och tjänsten, Moxiam, tar utgångspunkt från individen och bygger på grundläggande värderingar om integritet och oberoende/självständighet:

  • Människor vill kunna kontrollera sina egna liv så länge som möjligt
  • Människor strävar efter att bibehålla eller förbättra sin livskvalitet
  • Människor vill ha social kontakt och relation med sin omgivning

Kontakt: